TTC – Calendar

Sivananda Ashram Yoga Camp
Quebec, Canada

5/5/24 – 6/1/24 – French
6/30/24 – 7/27/24 – English

Sivananda Ashram Yoga Retreat
Nassau, Bahamas

1/4/24 – 1/31/24 – English
2/3/24 – 3/1/24 – English
3/5/24 – 4/1/24 – English
4/1/24 – 5/1/24 – English
5/5/24 – 6/1/24 – English
6/4/24 – 7/1/24 – English
7/4/24 – 7/31/24 – English
11/4/24 – 12/1/24 – English

Sivananda Ashram Yoga Ranch
Woodbourne, NY

7/20/24 – 8/17/24 – English

Sivananda Ashram Yoga Farm
Grass Valley, California

3/2/24 – 3/30/24 – English
5/4/24 – 6/1/24 – English
10/19/24 – 11/16/24 – English

Ashram de Yoga Sivananda
Orleans, France

1/6/24 – 2/4/24 – French
2/17/24 – 3/17/24 – French
4/6/24 – 5/5/24 – French
5/11/24 – 6/9/24 – French
6/29/24 – 7/28/24 – English, French
8/2/24 – 8/31/24 – French
9/21/24 – 10/20/24 – French
11/19/24 – 12/18/24 – French

Sivananda Yoga Retreat House
Reith, Austria

1/20/24 – 2/18/24 – English, German
2/24/24 – 3/24/24 – English, German
5/20/24 – 6/17/24 – English, German
6/22/24 – 7/21/24 – English, German
7/27/24 – 8/25/24 – English, German
9/1/24 – 9/29/24 – English, German
12/14/24 – 1/12/25 – English, German

Sivananda Yoga Resort and Training Center, Dalat, Vietnam

2/24/24 – 3/23/24 – English, Vietnamese, Chinese, Japanese
7/8/24 – 8/5/24 – English, Vietnamese
11/4/24 – 12/2/24 – English, Vietnamese

Sivananda Yoga Teacher Training
Rudraprayag – North India

2/24/24 – 3/24/24 – English, French, German, Spanish
10/22/24 – 11/20/24 – English, French, German, Spanish
2/22/24 – 3/23/25 – English, French, German, Spanish
10/22/25 – 11/20/25 – English, French, German, Spanish

Sivananda Yoga Teacher Training
Coimbatore, South India

8/17/24 – 9/14/24 – English